หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

ค่อยภาวนา อย่าทิ้งจิตตัวเอง เรียนรู้จิตตัวเอง เรียนรู้จิตของเราแต่เบื้องต้น เราจะมีศีลอัตโนมัติ เพราะว่ากิเลสใดๆ เกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทัน กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ ศีลอัตโนมัติจะเกิด เรียนรู้จิตตัวเอง รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมา จิตก็หยุดการไหล ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา เราก็ได้สมาธิที่ถูกต้อง เห็นไหมเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย แล้วในขั้นเจริญปัญญา จะเริ่มจากกาย เวทนา อะไรก็ตาม สุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตจนได้ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21 มกราคม 2567

Episodios anteriores

 • 2301 - การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 ม.ค. 2567 
  Thu, 22 Feb 2024
 • 2300 - วิธีทดสอบเมื่อคิดว่าได้มรรคผล : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ม.ค. 2567 
  Sun, 18 Feb 2024
 • 2299 - [คลิปสั้น] เป็นมะเร็งแล้วจิตหดหู่ต้องทำอย่างไร หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ส.ค. 66 (660806) 
  Thu, 15 Feb 2024 - 0h
 • 2298 - [คลิปสั้น] อย่างไรเมื่อจิตติดความสงบจนไม่ยอมเดินปัญญา หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ส.ค. 66 (660806) 
  Thu, 15 Feb 2024 - 0h
 • 2297 - [คลิปสั้น] อย่ารอจนสมาธิหมดแล้วถึงจะมาเริ่มทำใหม่ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ส.ค. 66 (660806) 
  Wed, 14 Feb 2024 - 0h
Mostrar más episodios

Más podcasts educación de Venezuela

Más podcasts educación internacionales

Elige la categoria de podcast