Shalom Production

Shalom Production

Shalom Production

Shalom Production Podcast là tập hợp những loạt bài do Mục Sư Bùi Văn Ba giảng dạy.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

Mục sư Bùi Văn Ba chia sẻ

Episodios anteriores

 • 324 - Gia-cơ 1:22-27 | HỌC THÌ PHẢI HÀNH || Mục sư Bùi Văn Ba 
  Sun, 29 Jan 2023
 • 323 - Phi-líp 3:12-14 | NGƯỜI VẪN CÒN ĐUA || Mục Sư Bùi Văn Ba 
  Mon, 16 Jan 2023
 • 322 - CÔNG VỤ 20:35 | PHÚC LÀNH THỨ CHÍN || MS Bùi Văn Ba 
  Mon, 16 Jan 2023
 • 321 - 1 PHI 1:1-2 | KIỀU DÂN ĐƯỢC CHỌN | Loạt bài theo sách 1 Phierơ || Mục sư Bùi Văn Ba 
  Sun, 08 Jan 2023
 • 320 - LUCA 18:1-8 | CẦU ĐỪNG BỎ CUỘC || MS Bùi Văn Ba 
  Sun, 08 Jan 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts educación de Venezuela

Más podcasts educación internacionales

Elige la categoria de podcast